Click pentru mai multe produse.
No products were found.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet tehnomarket.ro („Site-ul”). 

Responsabil pentru prelucrarea datelor este NEI Electronics International SRL, proprietar și administrator al site-ului tehnomarket.ro, cu sediul în str.Ghetu Anghel Nr1, Sector3, Bucuresti, telefon: , email: comenzi@nei.ro

 

Ce date personale prelucrăm?

NEI Electronics International SRL  poate colecta datele personale ale utilizatorilor paginii tehnomarket.ro, prin intermediul formularelor specifice, astfel:

- Dacă sunteți clientNEI Electronics International SRL  va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum comportament sau preferinţe, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, nu vom stoca adresa de e-mail și celelalte date furnizate, iar contul creat va fi șters automat.

 

- Dacă sunteți vizitatorNEI Electronics International SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, precum și datele pe care le furnizați în cadrul secțiunilor de contact / întrebări / reclamații / retur, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

Care este scopul prelucrării datelor personale?

Dacă sunteți client al magazinului online tehnomarket.ro, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

- Executarea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv în vederea preluării, validării, expedierii şi facturării comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra statusului comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este astfel necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și NEI Electronics International SRL;

- Îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă NEI Electronics International SRL, în calitate de deținător al magazinului online tehnomarket.ro, în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor fiscale, precum și în materie de arhivare. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea NEI Electronics International SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci, în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului;

- Activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de NEI Electronics International SRL, prin intermediul tehnomarket.ro, prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop având la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail ce conține comunicări comerciale. În plus, vă puteți dezabona prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- Efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site, prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop având la bază interesul legitim al NEI Electronics International SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Dacă sunteți vizitator al magazinului online tehnomarket.ro, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

- Activităţi de marketing, respectiv în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de către NEI Electronics International SRL, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe tehnomarket.ro și reconfirmarea abonării în urma emailului primit de confirmare a abonării (double-opt-in). Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- Rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al NEI Electronics International SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Care este perioada pentru care păstrăm datele personale colectate?

NEI Electronics International SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe tot parcursul relației contractuale, inclusiv ulterior, conform obligațiilor legale aplicabile aferente acesteia (documente financiar-contabile justificative).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, NEI Electronics International SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de informare/comerciale. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, NEI Electronics International SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de NEI Electronics International SRL în baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Către ce destinatari putem comunica datele dumneavoastră?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NEI Electronics International SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină NEI Electronics International SRL în desfășurarea activității prin intermediul tehnomarket.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către administrații și organisme publice, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea Site-ului;

- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către NEI Electronics International SRL prin intermediul tehnomarket.ro;

- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal?

Lista completă a drepturilor de care beneficiați odată cu aplicarea GDPR este:

Dreptul de acces sau informare - aveți dreptul de a solicita și primi informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale, conform celor descrise în prezentul document

Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale incomplete sau inexacte.

Puteti vizualiza si/sau modifica datele Dvs in sectiunea CONTUL MEU a website-ului nostru:

Dreptul la ștergerea datelor - aveți dreptul de a ne solicita ca datele personale să fie șterse atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; atunci când este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; atunci când persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; atunci când datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, respectiv atunci când datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Puteti sterge automat toate datele Dvs, folosind optinea "STERGE CONTUL" din sectiunea "CONTUL MEU":

Dreptul la limitare - aveți dreptul de a solicita limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.

Dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de către NEI Electronics International SRL, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, nu vom mai procesa datele, cu excepția cazurilor în care există motive legitime necesare, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.

Dreptul la portabilitate - aveți dreptul să primiți datele personale într-un format structurat și puteși solicita ca aceste date să fie transmise altui operator, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul de retragere a consimtamantului - aveți dreptul de a vă retrage consimțământul de prelucrare în orice moment. Retragerea consimțământului va avea însă efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului rămânând valabilă în continuare;

Dreptul de a depune plângere - aveți dreptul de vă adresa la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor personale, în măsura în care considerați necesar.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei solicitări la adresa noastră de email comenzi@nei.ro, cu subiectul Protecția datelor. Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

Creati un cont gratuit pentru a utiliza wishlist-urile.

Autentificare